Marc doet het

Marc doet het

Realisaties

SEDERT 1 JANUARI 2013 WAAIT ER OVER ZWEVEGEM EEN NIEUWE FRISSE WIND 

Na amper 4 jaar werd door de nieuwe bestuursploeg, onder de deskundige leiding van de burgemeester Marc Doutreluingne, een echte krachttoer gerealiseerd. 

 

De sanering van de gemeentefinanciën was een absolute prioriteit. De torenhoge schuldenlast van meer dan 42 miljoen € werd in amper 4 jaar herleid tot 26,5 miljoen € op 31.12.2016. Dit zonder afbreuk te doe aan alle nodige of nuttige investeringen en zonder belastingverhogingen toe te passen! Integendeel,  Zwevegem werd ondertussen duidelijk opnieuw op de kaart gezet (Dorp van de Ronde, Bevergem...). 

 

EEN GREEP UIT DE REALISATIES

De lijst van de burgemeester en zijn bestuursploeg is indrukwekkend. Anderhalf jaar voor het einde van de bestaande legislatuur werd het grootste deel van het bestuursakkoord en van het meerjarenplan reeds uitgevoerd, minstens reeds beslist en in uitvoering of in voorbereiding.  Naast de gezondmaking van de gemeentefinanciën werd inderdaad reeds veel verwezenlijkt! 

1 De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die openstaat voor alle inwoners 

2 De opening van het Cultuurhuis “De vrijheid” in Sint-Denijs

3 De uitvoering van grote onderhoudswerken aan verschillende wegen zoals o.a. de Bellegemstraat, Harelbeekstraat, Stedestraat, Otegemstraat, Helkijnstraat, Sint-Denijsplaats, Kouterwijk, enz…

4 Het bereiken van een akkoord met het Vlaams Gewest voor de overname van de N8 en de herinrichting van de Kortrijkstraat vanaf 2018-2019

5 De herbestemming van het oud gemeentehuis 

6 De aankoop van gronden voor de realisatie van het Lettenhofpark en de aanleg op termijn van een nieuw kerkhof

7 Heropleving van de horeca in Zwevegem centrum en de deelgemeenten, onder andere dankzij de verkoop van het oud politiekantoor en oud stationsgebouw.

8 De heropening van de Heynholwegel als trage weg (na meer dan 20 jaar tevergeefse procedure)

9 De realisatie van de nabestemming van de kleiputten in de Kwadestraat

10 De realisatie van een nieuwe vleugel in het W.Z.C. St.Amand

11 De bouw van een nieuwe school, Groene Kouter, in de Kouterstraat 

12 De herbestemming van de gewezen OCMW-kantoren tot een sociaal tewerkstellings-centrum (UBUNTU) 

13 De medewerking aan de herbestemming van de gewezen Bekaertsite tot een nieuwe leef- en woonkerk in het centrum van de gemeente (leanderhof) met inbegrip van de aankoop van 50 assistentiewoningen door het OCMW 

14 De herinrichting van het gemeentepark

15 De opmaak van een armoedeplan

16 Een actief sociaal woonbeleid en de uitbreiding van het aanbod van woningen door de Sociale Huisvestingsmaatschappij “Eigen Haard”

17 De structurele oplossing van de wateroverlast in de Ellestraat 

18 De promotie van onze gemeente en haar verenigingsleven door Dorp van de Ronde en Bevergem 

19 Het bouwen van een nieuw zwembad in Zwevegem en herbestemming van het bestaand 

20 Doelgerichte investeringen met het oog op het gebruik van Transfo als aantrekkelijke ontmoetingsplaats, de herbestemming van het nieuw transfogebouw en realisatie van woonsites 

21 De invoering van een integraal fietsbeleid voor de promotie van Zwevegem als fietsgemeente, met inbegrip van de oprichting van ZWEFIE als bewegingscampagne

22 De heraanleg van de omgeving van het oud station in Sint-Denijs 

23 De verkoop en herbestemming van het oud gemeentehuis en conciergewoning in Heestert

24 De oprichting van dorpsraden in alle deelgemeenten

25 De opstart van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de aanleg van een omleidingsweg in Moen

26 De inrichting van de nieuwe bedrijvenzone “De Pluim” op de Losschaert in Zwevegem (27 HA) 

27 De geplande aankoop van grond voor een speelbos in Otegem

28 De systematische ondersteuning van het verenigingsleven (door bijzondere toelagen)

29 Betere huisvesting voor het Bijzonder Onderwijs “De Klim-Op”

30 De geplande nieuwe school in Heestert 

31 Picknickweide Sint Denijs

DEZE LIJST IS SLECHTS EEN GREEP UIT DE VELE REALISATIES EN NOG ONVOLLEDIG. 

Uw burgervader is er bovendien van overtuigd dat de nog resterende periode even efficiënt zal benut worden. De bestuursploeg en de gemeentelijke administratie zullen zich dagdagelijks blijven inzetten met het oog op een optimale dienstverlening voor iedereen!