Marc doet het

Marc doet het

Van KLJ-leider tot grootvader

 

 • geboren op 4 oktober 1955
   
 • afkomstig uit Sint-Denijs, woont er al zijn ganse leven, momenteel in de Priesterstraat 6
   
 • groeide op in een landbouwersgezin en staat, met zijn echtgenote, nu nog altijd in voor het beheer van het ouderlijk landbouwbedrijf
   
 • trok na twaalf jaar internaat op 17-jarige leeftijd naar Leuven om er rechten te studeren
   
 • behaalde het diploma van licentiaat in de rechten
   
 • schreef zich in aan de balie te Gent en volgde gelijktijdig een bijzondere licentie in fiscaal recht en accountancy
   
 • kwam na dit eerste stagejaar in Gent terug naar zijn eigen streek om er zich als advocaat te vestigen met zijn eigen advocatenkantoor te Kortrijk op 1 september 1979

 

 • sedert 1 januari 2010 behoort hij tot de advocatenassociatie ‘Gits en Partners’, gevestigd te Kortrijk aan het Kennedypark 4/A
   
 • Marc heeft steeds interesse gehad voor het verenigingsleven. Zijn eerste ervaringen deed hij op als  leider van de plaatselijke KLJ-afdeling en als bestuurslid van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds.
 • Sedert 1 januari 1983 werd Marc steeds gekozen en herkozen als gemeenteraadslid te Zwevegem.
   
 • Met het oog op de verkiezingen van oktober 1994 was hij de initiatiefnemer van de kartellijst ‘Zwevegem 2000’, de voedingsbodem van de huidige bestuurscoalitie tussen Gemeentebelangen, NVA en SPA.
   
 • 30 jaar na zijn intrede in de gemeenteraad werd Marc op 57-jarige leeftijd, burgemeester van Zwevegem.
   
 • Zijn geliefkoosde hobby’s: het fietsen, zijn trekpaarden en regelmatig zwemmen voor het onderhouden van de conditie.
   
 • Marc is gelukkig getrouwd met Monique Vanhoutte en de trotse vader van 2 dochters, Valerie en Pauline
   
 • Op 1 oktober 2013 werd Marc voor de eerste maal de trotse grootvader van een prachtige kleinzoon “Georges Antão Van Buren”, die ondertussen met Hugo een lief broertje kreeg.